یاقوت

سنگ یاقوت در رنگ های قرمز ، زرد و کبود می باشد. یاقوت قرمز سنگ ماه تولد تیر و دی و یاقوت کبود سنگ ماه تولد شهریور می باشد.

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت