اوپال

اوپال یکی از زیباترین سنگ ها در طبیعت می باشد که تلالو رنگ دارد و در انواع اوپال سفید، اوپال مشکی ، اوپال هفت رنگ و اوپال آتشین موجود می باشد. اوپال سنگ ماه تولد مهر می باشد.

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت